Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yerel Etkinliklere Yardımlar

KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERE VERİLEN MALİ DESTEKLER

Kültürel değerlerimizin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle, Bakanlığımızca belirlenen kültür politikaları çerçevesinde, kültürümüzün sahiplenilmesi; değişimi kucaklayan sağlıklı, ilkeli, gelişime odaklı kültür programlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerimizin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına yönelik projelere mali destekte bulunulmaktadır. Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan Dernek ve Vakıflar destek için başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

Başvuru; aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik tarihinden en az iki (2) ay önce etkinliğin gerçekleştirileceği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yapılır.
1- Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,
2- Başvuruda bulunan teşekkül dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin bağlı bulundukları yetkili kurum, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,
3- Proje (Ad, amaç, tarih, yer, süre, maliyet tablosu, etkinlik programı ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor), EK-1
4- Etkinliğe katılacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı, toplulukların  vb. listesi, EK-1
5- Proje konusu etkinlik için Mülki İdare Amirinden alınan etkinlik için izin belgesi. EK-2
6- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne en az bir gün önceden yazılı olarak bilgi verilmek zorundadır.
     Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Yukarıda sayılan belgelerle etkinlik tarihinden en az iki (2) ay önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulur.

GEREKLİ EKLER:

  • Başvuru Yazısı
  • Proje Raporu               (EK: 1) 
  • İzin Belgesi Örneği     (EK: 2)
  • Sonuç Raporu             (EK:5) (Etkinlik bitiminden en geç 30 gün içerisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilecektir.)
  • Yardım Yönetmeliği  (Bilgi sahibi olmak için)

Başvuru Yazısı.docx

Proje Raporu (Ek 1).doc

İzin Belgesi Örneği (Ek 2).doc

Sonuç Raporu (Ek 5).doc

Yardım Yönetmeliği (2020).docx


(İRTİBAT:Kırklareliİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Karakaş Mah. İstasyon Cad. 
                  Tel/Fax: 0.288. 2141947 – 2143177 – 2141477                                     
                  e-posta; 
iktm39@ktb.gov.tr - Web; www.kirklarelikulturturizm.gov.tr/ 
                  Bilgi: Zekeriya Kurtulmuş (Folk. Arş.) Şube Müd.V.)