Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yerel Etkinliklere Yardımlar

KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERE VERİLEN MALİ DESTEKLER

Kültürel değerlerimizin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle, Bakanlığımızca belirlenen kültür politikaları çerçevesinde, kültürümüzün sahiplenilmesi; değişimi kucaklayan sağlıklı, ilkeli, gelişime odaklı kültür programlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerimizin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına yönelik projelere mali destekte bulunulmaktadır. Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan Dernek ve Vakıflar destek için başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

1- Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.
2- Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün İl Müdürlüğünden onaylı örneği (Dernek ve Vakıflar için geçerlidir)
3- Proje (Ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), EK-1
4- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.), EK-1
5- Mülki amirin etkinlik için izin belgesi. EK-2
6- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Yukarıda sayılan belgelerle etkinlik tarihinden 30 gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulur.

GEREKLİ EKLER:

  • Başvuru Yazısı
  • Proje Raporu               (EK: 1) 
  • İzin Belgesi Örneği     (EK: 2)
  • Sonuç Raporu             (EK:5) (Etkinlik bitiminden en geç 30 gün içerisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilecektir.)
  • Yardım Yönetmeliği  (Bilgi sahibi olmak için)

Başvuru Yazısı.docx

Proje Raporu (Ek 1).doc

İzin Belgesi Örneği (Ek 2).doc

Sonuç Raporu (Ek 5).doc

Yardım Yönetmeliği.docx

(İRTİBAT:Kırklareliİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Karakaş Mah. İstasyon Cad. 
                  Tel/Fax: 0.288. 2141947 – 2143177 – 2141477                                     
                  e-posta; 
iktm39@kultur.gov.tr - Web; www.kirklarelikulturturizm.gov.tr/ 
                  Bilgi: Zekeriya Kurtulmuş (Folk. Arş.) Şube Müd.V.)