Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

AB Projelerimiz1- IstrancaYıldızDağı - FestivallerinDağı (STRANDJA-FEST).docx
2- Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi Bölgesinin Cazip Bir Turizm Bölgesi Olarak Tanıtımı İçin Ortak Girişim ProjesiJOINTTOUR.docx
3- “Sınır Ötesindeki Ortak Kültür ve Tarihi Zenginliğimiz” Projesi.docx

INTERREG – IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Kapsamında Müdürlüğümüzce aşağıdaki 3 projenin uygulaması başlatılmıştır.

 1. Proje: “Sınır Ötesindeki Ortak Kültür ve Tarihi Zenginliğimiz” Projesi

Projenin adı:“Common cultural and historical heritage beyond the borders”/ CB005.01.21.139

Proje Toplam Tutarı: 486.735,54 EUR

1-      Bulgar Ortağı: 256.135,90 €

2-      Türk Ortağı: 230.599,64 €

Proje Ortakları:

1.      Burgas İl Tarih Müzesi / Burgas İli, Bulgaristan

2.      Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Kırklareli İli Türkiye

Proje süresi: 24 ay

Projenin Amacı: Çevrenin korunması ve sürdürülebilir turizm alanında sınırötesi işbirliği kapasitenin arttırılması.

Projenin Hedefi: İki önemli turizm alanında - Burgas ilinde bulunan AquaeCalidaeTherma ve Kırklareli’de yer alan Aya Nikola Manastırın düzenlenmesiyle sınır bölgelerinin turizm çekim güçlerinin arttırılması.

Beklenen Sonuçlar:

Bulgaristan Burgas İlinde yer alan ve bir dönem Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520 – 1566) Hamamı olarak da hizmet veren “Aquae Calidae Therma” arkeolojik alanının korunması ile “Kıyıköy Aya Nikola Manastırı”na giden yolun düzenlenmesi, park alanları oluşturulması, manastırın aydınlatılmasının yapılması ile her iki bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlamak.   

INTERREG –IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uygulanmakta “Common culturalandhistoricalheritagebeyondtheborders”/ Sınır ötesi ortak tarihi ve kültürel mirasprojesinin ikinci basın toplantısı Bulgaristan Burgaz kentinde 16 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya her iki proje ortakların yetkili kişilerin ve kurum uzmanların katılımı sağlandı. 

 Proje, 24 ay boyunca Kırklareli İl Kürtür ve Turizm Müdürlüğü ve Burgas Tarih Müzesinin işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

Proje çerçevesinde; Her iki kurum kendi alanlarındaki ortak tarihi ve kültürel alanların korunmasını, düzenlenmesini ve ziyaretçileri için daha uygun koşulların yaratılması için çalışmalarda bulunacaktır.

Bu doğrultuda Bulgaristanın Burgas ilinde bulunan ve bir dönem Sultan Süleymanın Hamamı olarak faaliyet göstermiş olan AquaeCalidaeTherma arkeolojik alanın düzenlenmesi ve ziyaretçiler için yürüyüş alanları ve bilgilendirme köşelerinin oluşturulması yapılacaktır. Projenin Türkiye ayağında ise Kıyıköy Beldesi, Vize ilçesinde bulunan ve Justiniyan döneminde kurulmuş olan Aya Nikola Manastırına giden yolun düzenlenmesi, tarihi taş manastırın önünde turistlerin, ziyaretçilerin otobüs ve araçları için otopark alanları oluşturulması ve manastıra giden yolun aydınlatılması ile ilgili yapım işleri çalışmaları yürütülecektir.

Bununla birlikte 2018 yılında her iki kurum uzmanlarının katılımıyla Bulgaristan’ın Burgas şehrinde bir Uluslararası Bilim Konferansı organize edilecektir. Bilim Konferansında ortak tarihi ve kültürel varlıkların öne konulması, işbirliği çerçevesinde onların korunması ve sürdürülebilir yöntemle turizm sektöründe değerlendirilmesi gibi konuların ele alınması planlanmıştır.
Bulgaristan Burgas Proje Toplantısı.docx 

 • Sınır Ötesi Ortak tarihi ve kültürel Miras Projesi Davetiyesi.jpg
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (1).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (10).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (2).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (3).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (4).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (5).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (6).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (7).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (8).JPG
 • Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras) (9).JPG
 • Bulgaristan 25-26 Nisan 2018 ( (Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras Projesi) (1).JPG
 • Bulgaristan 25-26 Nisan 2018 ( (Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras Projesi) (10).JPG
 • Bulgaristan 25-26 Nisan 2018 ( (Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras Projesi) (2).JPG
 • Bulgaristan 25-26 Nisan 2018 ( (Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras Projesi) (3).JPG
 • Bulgaristan 25-26 Nisan 2018 ( (Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras Projesi) (4).JPG
 • Bulgaristan 25-26 Nisan 2018 ( (Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras Projesi) (5).JPG
 • Bulgaristan 25-26 Nisan 2018 ( (Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras Projesi) (6).JPG
 • Bulgaristan 25-26 Nisan 2018 ( (Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras Projesi) (7).JPG
 • Bulgaristan 25-26 Nisan 2018 ( (Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras Projesi) (8).JPG
 • Bulgaristan 25-26 Nisan 2018 ( (Sınır Ötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras Projesi) (9).JPG  2. BulgaristanTürkiye SınırÖtesi Bölgesinin Cazip Bir Turizm Bölgesi Olarak Tanıtımı İçin Ortak Girişim Projesi/JOINTTOUR

Projenin adı:Joint Initiative for promotion of Bulgaria –Turkey cross-border region as an attractive tourism destination- JOINT TOUR / CB005.1.22.055

Proje Toplam Tutarı: 106.064,85 €

1-      Bulgar Ortağın: 36.9881,82 €

2-      Bulgar Ortağı: 30.004,50 €

3-      Türk Ortağın: 39.078,53 €

Proje Ortakları:

1-      Burgas Turizm Birliği / Burgas İli, Bulgaristan

2-      Bulgaristan Turizm ve Kültür Bakanlığı / Bulgaristan

3-      Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Kırklareli, Türkiye

Projenin süresi: 15 ay

Projenin amacı: Yerel turizm potansiyelini değerlendirip, onların doğru tanıtımıyla Sınır Ötesi Bölgesinin cazip bir turizm noktasına dönüşmesinin sağlanması.

Projenin Hedefi: Sınır Ötesi Bölgesinin ortak bir turizm cazibe noktası olarak uygun ve modern tanıtım araçlarıyla tanıtılması.

Beklenen Sonuçlar:

Tüm Sınırötesi bölgesini kapsayacak şekilde (Kırklareli, Edirne, Haskovo, Burgas ve Yambol İlleri) ortak iki yeni güzergahın belirlenmesi. Projede oluşturulmuş olan bu güzergahlarla ilgili iki ayrı turst profiline; uzak doğu turistlere ve yerel turistlere tanıtım mataryellerinin hazırlanması öngörülmüştür. Ayrıca, üç ortak birlikte sınır ötesi bölgesi turizm tanıtım planı hazırlayacaktır. Proje kapsamında 3 ayrı 3 günlük tanıtım turlarının düzenlenmesi ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önüne büyük bir Led Ekran yerleştirilmesi, Edirne İlinde de bir kiosk konulması planlanmıştır.
----------------
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen AB projesinde
Türkiye ve Bulgaristan arasında turizm güzergâhı oluşturulacak

Kırklareli il Kültür ve Turzim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Avrupa Birliği (AB) fonları tarafından finanse edilen Interreg-IPA Bulgaristan Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilen Joint TOUR-BulgaristanTürkiye sınır ötesi bölgenin cazip bir turizm bölgesi olarak tanıtımı için Ortak Girişimi Projesiyle Burgaz-Haskovo (Hasköy)-Yanbol-Kırklareli-Edirne güzergâhında en az iki tane turistik ürün geliştirileceği bildirildi.

22 Mart 2017 tarihinde proje ana ortağı Burgaz Bölgesel Turizm Birliği, Bulgaristan Turizm Bakanlığı ve Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün hibe desteği alacağı proje sözleşmesi imzalandı.
Projenin toplam maliyeti 106.064,85 € olup, bu finansmanın yüzde 85 oranındaki tutarı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde, yüzde 15’i ise her iki ülkenin ulusal katkısı olarak sağlanmakta.  

Projenin amacı tanıtım faaliyetleri ve bölgedeki kaynakların ve turizm olanaklarının reklamıyla sınır ötesi hedef bölgede turizm potansiyelini kullanma olanaklarının artırılmasıdır. Projeyle sınır ötesi bölgede turizm hakkında bilgilere erişimin iyileştirilmesi ve turistik destinasyon olarak bölgeye ilişkin bilgilerin artırılması hedefleniyor.  

Proje çerçevesinde sınır ötesi bölgenin turistik destinasyon olarak tanıtılmasına yönelik ortak bir plan hazırlanacak ve internet üzerinden üç turda reklam kampanyası gerçekleştirilecek.

Bu doğrultuda Kırklareli Turizm Müdürlüğü, Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesinden 2 araştırma görevlesiyle anlaşmaya varıp, bölgenin turizm potansiyelin belirlenmesi ve Bulgar uzmanlarla ortak tanıtım planın hazırlanması konusunda çalışmalara başladı.  

Projenin ilk 3 ayı geride kalmış olup, en kısa zamanda Kırklareli Merkezde uzmanlar tarafından tüm hedef sınır bölgelerin turizm potansiyeli ele alınacak bir çalıştayın yapılması planlanmıştır. Çalıştayda proje ortakların ve Müdürlüğün uzmanları elde ettikleri verileri ve bulguları yerel paydaşlarla paylaşmaları beklenmektedir.  

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi ASAN; “Sınır bölgesi olmamızın avantajlarını iyi bir şekilde değerlendirip, özellikle proje çerçevesinde de ele alınacak olan Uzak Doğu turistlere ve yerel Avrupalı turistlere tüm iki ülkenin bu sınır bölgelerinin güzelliklerini ortak bir güzergâh içerisinde tanıtmamız, bölgenin ziyaretçi sayısının muhakkak artışını sağlayacağına inanıyoruz. Avrupa Birliği tarafından da desteklenmiş olan projemizle bunu hedefliyoruz.” diye konuştu. 

JointTOUR haber metni.docx 


 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (1).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (55).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (26).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (7).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (13).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (15).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (17).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (2).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (20).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (28).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (3).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (33).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (36).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (37).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (41).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (48).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (5).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (51).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (53).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (8).JPG
 • Joint Tour Kırklareli Toplantısı (Ağ. 2017) (9).JPG
 

 3. Istranca/YıldızDağı - Festivallerin Dağı (STRANDJA-FEST)

Projenin adı: "Strandja/Yildiz - the mountain of festivals (STRANDJA-FEST)" / CB005.1.22.056

Proje Tutarı:114.113,96 €

1-      Bulgar Ortağı: 57.710,38 €

2-      Türk Ortağın: 56.403,58 €

Proje Ortakları:

1-      Prosveta 1914 Halk Eğitim Merkezi, Malko Tırnovo İlçesi, Bulgaristan

2-      Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Kırklareli, Türkiye

Projenin süresi: 15 ay

Projenin amacı: Istranca Dağların her iki bölgesinde var olan önemli festivallerin araştırılması ve bölgenin ortak festival güzergahı olarak tanıtılması.

Projenin Hedefi: Istranca Bölgesinin aktif festival alanı olarak tanıtılması ve yeni bir festival turizm güzergahı olarak tercih edilmesi.

Beklenen Sonuçlar:

Istranca Dağında gerçekleştirilen festivallerin derlenmesi ve ortak bir turizm destinasyonu olarak tanıtımı konusunda araştırma yapılması. Proje çerçevesinde yerel festivallerin tanıtımı amacıyla Bulgar Proje ortağı ile birlikte 2 günlük festival etkinliği düzenlenecektir. Festivalin düzenlenmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 16 adet etkinlik çadırı satın alınacak ve 100 kişilik bir grubun Bulgaristan tarafını ziyaret etmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte oluşturulmuş olan festival güzergahının yoğun bir şekilde 3 dilde tanıtımı yapılması planlanmıştır.

 • Istranca Yıldız Festival Bölgesi Proje Davetiyesi.jpg
 • Iztranca Yıldız Dağı Festival Projesi (1).jpg
 • Iztranca Yıldız Dağı Festival Projesi (2).jpg
 • Iztranca Yıldız Dağı Festival Projesi (3).jpg
 • Iztranca Yıldız Dağı Festival Projesi (4).jpg
 • Iztranca Yıldız Dağı Festival Projesi (5).jpg
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (1).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (10).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (11).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (12).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (13).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (14).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (15).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (16).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (17).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (18).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (19).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (2).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (20).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (21).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (22).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (23).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (24).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (25).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (26).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (3).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (4).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (5).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (6).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (7).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (8).JPG
 • Bulgaristan 27-28 Nisan 2018 (Festival Projesi) (9).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (1).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (2).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (3).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (9).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (10).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (11).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (12).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (13).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (14).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (15).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (16).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (17).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (18).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (19).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (20).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (21).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (22).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (23).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (24).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (25).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (26).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (27).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (28).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (29).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (30).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (31).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (32).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (33).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (34).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (35).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (36).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (37).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (38).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (39).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (4).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (40).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (41).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (42).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (43).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (44).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (45).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (46).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (47).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (5).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (6).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (7).JPG
 • Kırklareli 05-06 Mayıs 2018 (Festival Projesi) (8).JPG