Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Türbeler

                                 

  • Lüleburgaz Zindan Baba Türbesi (1).JPG
  • Lüleburgaz Zindan Baba Türbesi (2).JPG
  • Lüleburgaz Zindan Baba Türbesi (3).JPG

Zindan Baba Türbesi:

Hükümet binası yanında yer almaktadır. Sağlam durumda bulunan Zindan Baba Türbesi, Bursa tipi türbeleri anımsatmakta ise de esas mahiyeti tam olarak bilinmemektedir. Tuğla ve köfeki taşından yapılmıştır. Daha önceden binanın üzerinde tahtadan bir saat kulesi bulunmakla birlikte, sonradan yıkılmıştır. İçindeki mezar, Bulgar ve Yunan askerleri tarafından tahrip edilmiştir. Üç katlı olan binaya kuzeydoğu cephesindeki küçük bir kapıdan girilmektedir. Dikdörtgen  prizma şeklinde yükselen kulenin üstünde silindir şeklinde bir kasnak yer alır. Her katta, kare tabanlı tek bir hacim bulunur. Yapının bodrum katında, beşik tonoz örtülü 3.70 x 3.90 m. boyutlarındaki türbe kısmı yer almaktadır.  • Pınarhisar Erenler Binbiroklu Ahmet Baba Türbesi (1).JPG
  • Pınarhisar Erenler Binbiroklu Ahmet Baba Türbesi (2).JPG
  • Pınarhisar Erenler Binbiroklu Ahmet Baba Türbesi (3).JPG
Binbir Oklu Ahmet Baba Türbesi:

Erenler Köyü girişinde bulunmaktadır.14. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış, sekiz köşeli, her cephesinde sivri kemerleri bulunan, kapı büyüklüğünde yedi penceresi olan bir yapıdır. Duvarlar kalın, muntazam kesme köfeki taş kaplamadır. Kubbe sekiz köşeli tambur üzerine oturtulmuştur. Orijinalinde kurşun kaplı iken, halen çimento sıvalıdır. 14. yüzyıla ait olan içindeki yapı, 16. yüzyılın mimari karakterini taşımaktadır.