Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bitki İnceleme Turizmi

            

Kırklareli; sınırları içerisinde barındırdığı flora zenginliği nedeniyle botanik turizmi ile ilgilenenler için büyük bir çekicilik oluşturmaktadır. Öyle ki, ülkemizin 10.000’e yakın bitki türünün 670 türü yalnızca Kırklareli Ormanlarında yetişmektedir. Bölgede 27 çeşit endemik bitki bulunmaktadır. Bunlar ağırlıklı olarak Ergene Havzasında karaçalı toplulukları ve balçık meralarında 1. endemik toplam 7 bitki, Istrancalardaki nemli çınar ve sıcak seven meşe ormanlarında 2’si endemik 39 bitki, İğneada Longozu su basar ormanlarda 4’ü endemik 11 takson Terkos-Kasatura kıyıları tatlısu ve bataklıklar. Kumullar, meşe Baltık ormanları, maki ve fundalıklar, kalkerli meralarda 13’ü endemik, toplam 73 takson tehlike altında olup acil olarak korunmalıdır. İlimizde yapılacak bu turizm faaliyeti, İğneada Longoz Ormanlarının yanında, Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı’nda ve bölgenin tüm orman sahalarıyla diğer açık alanlarda keyifle yapılabilmektedir.

 
 
  • İğneada Hamam Gölü