Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Coğrafya

      

  • 1. İğneada Longozlar (Kırklareli).jpg
  • 2. İğneada Longozlar (Kırklareli).jpg
  • Dupnisa Mağarası (Kırklareli) (8).JPG
  • iğneada_longozlar_2.jpg
  • Kofçaz
  • 7. Kıyıköy (Kırklareli).jpg

               Kırklareli ülkemizin ormanları bol illerinden biridir. İl coğrafyasının %48'ini dağlar oluşturmaktadır. Yaban hayatı çok zengin olan Kırklareli, önemli av merkezlerindendir. Bölgenin en önemli yükseltisini oluşturan Yıldız Dağlarının (Istrancalar) yoğun ormanlarla kaplı yükseltileri büyük av hayvanlarının, ovalar ise kanatlı av hayvanlarının yaşama alanlarıdır. Yıldız Dağları’ndan sonra, Ergene Havzası yönünde vadilerin tabanları genişlemekte ve  Bölgenin hemen hemen tüm ovaları burada toplanmaktadır. Bu ovaların tümüne “Ergene Ovası” denilmektedir. Ovalar Vize, Pınarhisar, Kırklareli merkezinin güney kesimleri ile Pehlivanköy, Babaeski ve Lüleburgaz sahasını kaplamaktadır.  İlde kara avcılığı yanında, Karadeniz'de balık avcılığı da yapılmaktadır. Mevsimine göre her türlü balık avlanabilmektedir. Ayrıca, akarsu ve derelerde olta balıkçılığı da yapılmaktadır. En çok alabalık, miryana, sazan avlanmaktadır.

                Akarsuları; Kırklareli akarsuların hepsinin havzası açıktır. Yani bu akarsular, açık denizlere dökülmektedir. Akarsular havza, debi ve rejim yönünden farklı özellikler gösterir. Yıldız Dağları, “su bölümü çizgisi” olması nedeniyle akarsu havzalarını ikiye böler. İl'deki dereler; Ergene, Paşaköy deresi, Soğucak Dere, Lüleburgaz Deresi, Babaeski Deresi, Teke Dere, Derin Geçit Deresi, Bulanık Dere, Pabuç Dere, Kazan Dere, Rezve Deresi'dir.

 

Deniz; Kırklareli’nin doğusunda Karadeniz yer almaktadır. Karadeniz’deki tuzluluk oranı Ege ve Akdeniz’e göre düşüktür. Karadeniz’e dökülen akarsuların fazla miktarda tatlı su taşımaları ve yağışların  bol olması nedeniyle, yüzey sularının tuzluluk oranı düşüktür. Bu oran Denizin orta kesiminde  %0 18 iken,  Kıyıköy, İğneada kıyılarında %0 16 dolayındadır.  İğneada yakınlarında tuzluluğun az olması, suların donmasını kolaylaştırmaktadır.

 

               Göller; Kırklareli sınırları içindeki göller Yıldız Dağları’nın doğusunda, Demirköy-İğneada dolaylarında toplanmıştır. İğneada’nın kuzeyinde yer alan Erikli Gölü, yer yer 15-20 metrelik bir mesafede Karadeniz’e paralel uzanmaktadır. Hemen hemen deniz seviyesinde olan bu gölün çevresi sazlık ve bataklıktır. Suları kış aylarında kuzey yönünden oluşan bir açıklıkla Karadeniz’ e bağlanmaktadır. Yaz aylarında ise denizle olan bağlantı, kum yığınları ile tekrar kapanmaktadır. Başta Efendi Çayı olmak üzere, Geyik Dere ve Mavroça Deresi, gölü besleyen akarsulardır.

İğneada’nın güneyindeki düzlük sahada Kocagöl olarak ta bilinen Mert Gölü bulunmaktadır. Kış aylarında kuzeyden Karadeniz’e bağlantısı olan Mert Gölü’nün, deniz ile irtibatı yaz aylarında kesilmekte, ancak Deringeçit Deresi Mert Gölü’nü beslemektedir. Gölün çevresi bataklık ve sazlık olup, bu bölümün hemen ardında ormanlık alan başlamaktadır. Mert Gölü’nün güneyinde Saka Gölü yer almaktadır. Bölgede  Hamam ve Pedina  ismini alan iki göl daha mevcut olup, her ikisi de orman arazisi içerisindedir. Bunların dışında, Panayır İskelesi yakınlarında, Kıyıköy’ün güneyinde ve kuzeyinde yer alan koylarda, Kastros ve Çilingoz’da çoğunlukla yaz aylarında akarsu önlerinin kapanmasıyla oluşan lagün gölleri vardır. 

 

İklim; Kırklareli iklimi yörelere göre farklılık göstermektedir. Kırklareli merkezinde de karasal iklim hakimdir. Yıldız Dağlarının kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak yazlar serin, kışlar ise soğuktur. Denizden uzak iç kesimlerde ise karasal iklim görülmektedir. Yazlar sıcak, kışlar soğuk ve zaman zaman kar yağışlı geçmektedir.  ...