Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Manastırlar

Vize Mağara Manastırları:

Vize Asmakaya Mevkii’nde, Bizans Dönemi eserleridir. Bir takım sıralı doğal mağaralardan yararlanarak, taş ustalarının şekillendirmesiyle meydana gelmiştir. Yakın çevresinde yine benzer özellikler taşıyan kaya mezarların varlığı da göze çarpmaktadır. Manastırın bir kısmı, hayvan ağılı olarak kullanılmaktadır.

Aya Nikola Manastırı;

Kıyıköy Kasabası, Papuçdere yolu üzerinde güney yamaçta, kasabaya 700 metre mesafededir. Bizans Dönemi (6- 9. yy.) kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üstte keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır. Kayalara oyularak meydana getirilmiş kademe halinde hücreler vardır. Kuzey tarafta merdivenle ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. 19. yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerilerinin önü ahşap bir girişle tamamlanmış, ancak bu bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır.

  • Kıyıköy Ayanıkola Manastırı (3).JPG
  • Kıyıköy Ayanıkola Manastırı (1).jpg
  • Kıyıköy Ayanıkola Manastırı (2).JPG
  • Vize Asma Kaya Mağara Manastırı  (1).JPG
  • 48. Vize Kaya Manastırı) (KIFSAD).JPG
  • Vize Asma Kaya Mağara Manastırı  (2).JPG
  • Vize Asma Kaya Mağara Manastırı  (3).JPG